x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes