x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Resolució de problemes x Raonament i argumentació