x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Experimentació x Representacions i models