x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Experimentació x Sortides i treball de camp