x Maquetes i construccions x Jocs x Raonament i argumentació x Experimentació x Material manipulable