x Maquetes i construccions x Jocs x Experimentació x Material manipulable