x Maquetes i construccions x Jocs x Experimentació x Raonament i argumentació