x Maquetes i construccions x Jocs x Experimentació x Sortides i treball de camp