x Maquetes i construccions x Material manipulable x Experimentació x Raonament i argumentació