x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació x Experimentació x Treball en context