x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Jocs x Representacions i models