x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Raonament i argumentació x Representacions i models