x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Experimentació x Treball en context