x Maquetes i construccions x Experimentació x Taules i gràfics x Treball en context