x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo