x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Representacions i models