x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo x Projectes de centre x Gestió d'informació