x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Comunicació oral x Treball en context x Experimentació