x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Maquetes i construccions