x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Resolució de problemes