x Raonament i argumentació x Jocs x Material manipulable