x Raonament i argumentació x Jocs x Maquetes i construccions x Material manipulable