x Raonament i argumentació x Jocs x Experimentació x Material manipulable x Maquetes i construccions