x Raonament i argumentació x Literatura x Comunicació oral x Treball en context