x Raonament i argumentació x Material manipulable x Comunicació oral x Experimentació