x Raonament i argumentació x Projectes de centre x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació oral