x Representacions i models x Comunicació oral x Experimentació x Sortides i treball de camp