x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Raonament i argumentació