x Representacions i models x Material manipulable x Jocs