x Representacions i models x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Treball en context x Experimentació