x Representacions i models x Maquetes i construccions x Experimentació x Comunicació oral