x Representacions i models x Maquetes i construccions x Experimentació x Sortides i treball de camp