x Representacions i models x Resolució de problemes x Jocs x Maquetes i construccions