x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Experimentació x Treball en context