x Representacions i models x Taules i gràfics x Treball en context x Maquetes i construccions x Experimentació