x Representacions i models x Treball en context x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Experimentació