x Representacions i models x Treball en context x Maquetes i construccions x Experimentació