x Representacions i models x Treball en context x Resolució de problemes