x Representacions i models x Treball en context x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Experimentació