x Representacions i models x Experimentació x Maquetes i construccions x Comunicació oral