x Representacions i models x Experimentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp