x Representacions i models x Experimentació x Maquetes i construccions x Taules i gràfics x Treball en context