x Representacions i models x Experimentació x Treball en context x Eines TIC