x Sortides i treball de camp x ODS x Eines TIC x Representacions i models