x Sortides i treball de camp x Experimentació x Indagació i recerca