x Taules i gràfics x Treball en context x Experimentació x Maquetes i construccions