x Taules i gràfics x Treball en context x Experimentació x Representacions i models