x Taules i gràfics x Experimentació x Maquetes i construccions x Treball en context x Representacions i models