x Treball en context x ODS x Literatura x Comunicació oral x Raonament i argumentació