x Treball en context x Comunicació oral x Projectes de centre x Comunicació escrita